Cenová mapa nehnuteľností

2019´feb - CMN 3.3 - optimalizácia výkonu, 5 x skrátené odozvy
2017´nov - CMN 3.2 - trendové grafy, ulice/adresy pre 790 miest
Vážení používatelia, zákazníci a návštevníci, dovoľujeme si Vás informovať - Ku 31.3.2022 Datalan, a.s. ukončuje poskytovanie služby www.CMN.sk
  • Internetová služba CMN, poskytujúca informácie o cenách všetkých druhov nehnuteľností v rámci celého Slovenska, patrila k unikátnym nástrojom v rámci SK a CZ trhu. Pre budúcu spoluprácu Vám na prácu s realitnými dátami ako partnera odporúčame spoločnosť NARKS – INFOSERVIS, a.s. ktorá bola dlhoročným partnerom projektu Cenová mapa nehnuteľností. NARKS – INFOSERVIS, a.s je dcérskou spoločnosťou United Classifieds, s.r.o., ktorá prevádzkuje najväčšiu sieť portálov s inzerciou nehnuteľností na slovenskom trhu.Cenová mapa nehnuteľností

Garantom realitných dát je Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS)


Objektívne informácie

Cenová mapa poskytuje objektívne informácie o cenách nehnuteľností v SR priamo z realitného trhu. Základom je neustále aktualizovaná databáza ponukových a realizovaných cien predaja a prenájmu nehnuteľností.

Ocenenie nehnuteľnosti ihneď

Po zadaní parametrov nehnuteľnosti máte okamžite štatistické výsledky o cenách. Výstupom sú detailné informácie o type nehnuteľnosti, ploche, izbovosti, veku, stave, vybavenosti a ďalších parametroch.

Skutočná cenová mapa

Integrovaná GIS technológia umožňuje interpretovať získané výstupy o cenových údajoch v mapách a intuitívne vyhľadávanie cez mapu vo všetkých slovenských mestách a vo väčšine obcí, stačí jednoducho zakresliť záujmové územie.


Priemerná cena + Medziročný cenový index (2018/17)
Byty1803 € / m2+ 8,5 %
Domy1094 € / m2+ 11,8 %
Stavebné pozemky90 € / m2+ 24 %
Priemerná doba predaja + Medziročná zmena (2018/17)
Priemerná doba predaja 3-izb.bytu, kompl.rek., Bratislava hl.mesto SR116 dní+ 46 dní
Predikcia ceny pre IV.Q 2017 | I.Q 2018 (medzikvartálny cenový index)
Nehnuteľnosti v SR+2,06 | 1,42 %

Informácie o aplikácii


Cenová mapa nehnuteľností Slovenska (CMN) poskytuje informácie o cenách všetkých druhov nehnuteľností v rámci celej Slovenskej republiky. CMN je internetová služba, prístupná prostredníctvom internetového prehliadača na webovom sídle www.cmn.sk. Od konca novembra 2016 je dostupná CMN v kompletne inovovanej verzii 3.1 s množstvom vylepšení oproti predošlej verzii 2.4. Komplexné štatistiky je možné generovať z vyše 28,6 miliónov inzerátov a z vyše 767 tisíc zrealizovaných transakcií s históriou zbierania od r. 2000 respektíve od r. 2006Odoberanie noviniek cez email
Cenová mapa nehnuteľností

Naši zákazníci


Tatrabanka, a.s.
VÚB, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Prima banka Slovenska, a.s.
Národná Banka Slovenska
Štatistický úrad SR
... a mnohí ďalší


Z hľadiska obsahu aj rozsahu dokážu tieto údaje v plnej miere uspokojiť potreby NBS.

M. Cármenový a štatistický úsek NBS


Máte záujem využívať cenovú mapu?

Klientom internetovej služby CMN.sk sa môžete stať podpisom kontraktu s Datalan a.s. o využívaní internetovej služby CMN.sk a následnom pridelení prístupových údajov pre ľubovolný počet Vašich zamestnancov.
Historický vývoj cenovej mapy


Rok 2017
Novinky
Dostupná CMN LITE prostredníctvom API.
Dostupná CMN LITE a CMN PUBLIC prostredníctvom webového rozhrania aj pre mobilné zariadenia.
I.Q 2017 - Nové dátové zdroje: nehnuteľnosti.sk a novostavby.sk
Nové cenové údaje rozšíria štatistickú základňu pre výpočet priemerných cien na dvojnásobok a doplnia CMN aj o ceny primárnych prevodov nehnuteľností medzi developerom a prvokupujúcim.
Rok 2016
Novinky
December 2016 - Nasadená nová verzia 3.1.
September 2016 - Vyše 700 tisíc údajov o realizovaných cenách v systéme.
September 2016 - Celkovo 24.5 milióna cenových údajov v systéme.
August 2016 - Rozšírená a konsolidovaná lokalizačná báza údajov a číselník ulíc.
Súčasné pokrytie 700 namiesto 260 miest.
Rok 2015
Noví klienti
Slovenské Elektrárne, a. s.
Štátny fond rozvoja bývania
Rok 2013
6. narodeniny služby
6.narodeniny služby CMN sa uskutočnili v netradičnom septembrovom termíne, no na tradičnom mieste a s tradične zaujímavým obsahom a príjemnou atmosférou.
Noví klienti
OberBank AG
HB Reavis
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Rok 2012
5. narodeniny služby
Aj piaty rok svojej prevádzky CMN oslávili tvorcovia, používatelia i zástupcovia odbornej verejnosti na tradičnom mieste v penzióne Kamila v Chorvátskom Grobe.
Noví klienti
Magistrát hlavného mesta Bratislava
Mesto Banská Bystrica
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
Rok 2011
4. narodeniny služby
Aj štvrtý rok svojej prevádzky CMN oslávili tvorcovia, používatelia i zástupcovia odbornej verejnosti na tradičnom mieste v penzióne Kamila v Chorvátskom Grobe. Odborné príspevky o budúcnosti služby CMN, o budúcom bankovom registri cien nehnuteľností (BRCN) či o všeobecnej situácii na trhu nehnuteľností už tradične spríjemnila priateľská atmosféra, dobrá kuchyňa i golfová akadémia.
Noví klienti
Slovenský pozemkový fond
Poštová banka, a.s.
J&T REAL ESTATE, a.s.
Československá obchodná banka a.s.
Rok 2010
3. narodeniny služby
Aj treti rok svojej prevádzky CMN oslávili tvorcovia, používatelia i zástupcovia odbornej verejnosti na tradičnom mieste v penzióne Kamila v Chorvátskom Grobe. Odborné príspevky o budúcnosti služby CMN, o budúcom bankovom registri cien nehnuteľností (BRCN) či o všeobecnej situácii na trhu nehnuteľností už tradične spríjemnila priateľská atmosféra, dobrá kuchyňa i golfová akadémia.
Rok 2009
2. narodeniny služby
V duchu tradície prvej narodeninovej oslavy CMN.sk sa uskutočnili aj druhé narodeniny. Novinky Cenovej mapy Slovenska za ostatný rok a jej blízku budúcnosť predstavili jej tvorcovia z Datalan a.s. a NARKS. Hostia z radov používateľov a odbornej verejnosti predniesli vlastné skúsenosti s využívaním služby www.cmn.sk. Tento rok sme počuli Ing.Martinu Beliansku z Unicreditbank, Ing.Mariána Vyparinu, PhD. z Ústavu súdneho inžinierstva a Ing.Petra Trúchleho zo Slovenskej Bankovej Asociácie. Neformálna časť narodenín ponúkla tentoraz aj golfovú akadémiu.
Noví klienti
Všeobecná úverová banka, a.s.
Penta Investments Limited, o.z.
Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Štatistický úrad SR
Privatbanka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Rok 2008
1. narodeniny služby
Príjemné popoludnie v duchu letnej záhradnej párty malo svoju odbornú i spoločenskú časť. V prvej časti odzneli príspevky autorov projektu - predstaviteľov DATALANu a NARKSu, svoje skúsenosti s využívaním služby cmn.sk predniesol p.Senovský z Tatra banky, p.Cár z NBS a p.Vyparina z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. Neformálna časť narodenín priniesla gurmánske špeciality na grile, veľkú tortu a pre všetkých, samozrejme, darčeky.
Noví klienti
KPMG Slovensko spol. s r.o.
UniCredit Bank Slovakia a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
Rok 2007
Zaujímavosti
Celkovo 1.9 milióna cenových údajov v systéme
30 000 strong validovaných cenových údajov v systéme
111 000 údajov o relizovaných cenách v systéme
Noví klienti
NBS a ministerstvo financií
Tatra banka a.s.
VÚB a.s.
Dexia banka Slovensko a.s.
INVESTEX-GROUP s.r.o.
LBG byty, s.r.o.